Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie w każdej sprawie w oparciu o obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), biorąc także pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy adwokata.